Mindig olvassa el a címkét

Termékeinket úgy terveztük, hogy azok rendeltetésszerű használat mellett biztonságosak legyenek.  Azonban rendkívül fontos, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a címkét, különösen, ha a potenciálisan veszélyes összetevőket tartalmaz.
Ez a rész néhány kézenfekvő ötletet ad a téves használat vagy balesetet megelőzésére, valamint fontos információkat arról, hogy mit kell tenni veszély esetén. A gyors elérhetőség érdekében, tartsa ezt az oldalt keze ügyében.

BALESET ESETÉN
1) Maradjon nyugodt
2) Keresse meg a veszélyre vonatkozó információt a címkén és kövesse az elsősegély nyújtási utasításokat:

  • Lenyelés esetén: ne hánytasson, azonnal hívja fel az orvost vagy a méregközpontot
  • Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén öblítsen bő, tiszta vízzel. Ha az irritáció vagy fájdalom állandósul, vegye fel a kapcsolatot az orvossal. Ha kontaktlencsét visel, azokat azonnal távolítsa el.
  • Allergiás reakció: ha bedagad a torka, hívja az orvost vagy a mentőket.

3)  Szükség esetén forduljon orvoshoz.

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) címe: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
Egész nap hívható zöld szám: 06- 80-20 11 99.
E-mail cím:  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Honlap:  www.okbi.hu 

BALESETEK MEGELŐZÉSE

1) Mindig olvassa el a címkét és kövesse a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat
2) Ha maró terméket használ, viseljen védő ruházatot, mint a kesztyű vagy védőszemüveg

3) Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Amikor csak lehetséges, dolgozzon a szabadban.
4) Ha veszélyes terméket használ,  tartsa távol a gyermekeket: soha se hagyja vödör mellett vagy az asztalon.
5) Ne felejtse el, hogy a gyermekbiztos zárás nem jelent garanciát arra, hogy a gyermek nem tudja kinyitni a csomagolást: ez csak jelentős nehezítés a számukra. A veszélyes termékeket mindig gyermekektől távol tárolja, legajánlatosabb zárható helyen.
6) Soha se távolítsa el a címkét: biztosítsa, hogy a címke olvasható maradjon.
7) Soha se keverjen két vagy több terméket: veszélyes kémiai reakciót eredményezhet.
8) Mindig az eredeti edényzetében tárolja a terméket. Ha utántöltő kiszerelést használ, mindig ugyanazt az edényt használja (hogy elkerülje a termékek összekeverését) és biztosítsa, hogy gyermekek ne legyenek a közelben újratöltésnél.
9) Zárja le a csomagolást mielőtt elteszi a terméket.

ELSŐ SZABÁLY  : OLVASSA EL A CÍMKÉT!

Bizonyos típusú háztartási tisztítószerek, mint a lefolyó tisztítók vagy a fehérítők, különös elővigyázatosságot igényelnek és ezért ezeken a veszély szimbólum is megtalálható. Ha a címkén veszély szimbólumot talál, soha ne használja a terméket addig, míg a figyelmeztetéseket és az ajánlott óvintézkedéseket figyelmesen el nem olvasta.

Jogszabály előírja, hogy minden potenciálisan veszélyes termék címkéjén biztonsági informácókat fel kell tüntetni. Rendkívül fontos a felhasználók számára, hogy elolvassák ezt az információt, így tudomást szereznek a kockázatról és meg tudják tenni a szükséges lépéseket, hogy biztosítsák a termék biztonságos használatát. A címke azt is megmondja, hogy mit tegyen téves használat vagy baleset esetén

Mindig legyen a keze ügyében a termék, ha az orvost vagy a méregközpontot hívja, hogy el tudja olvasni a címkét a vonalban levő személynek. Így azok pontos tanácsot tudnak Önnek adni. Ha elmegy az orvosához, eredeti csomagolásban vigye magával a terméket.

Megjegyzés: a veszélyjel kizárólag a csomagolásban lévő termékre vonatkozik.

MIT TEGYEN BALESET VAGY TÉVES HASZNÁLAT ESETÉN:

Lenyeléskor
Az orvos számára készítse elő a következő információkat:

- Milyen terméket nyelt le;
- Mennyi terméket nyelt le (falat, korty, csésze, stb.)
- Mikor nyelte le a terméket;
- A tünetek;
- Elvégzett elsősegély-nyújtási intézkedések;
- A páciens kora és/vagy súlya.
- Ismert allergiák

Az orvos az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz (ETTSZ) fordulhat, ahonnan információt kaphat a termék toxicitásáról és a megfelelő kezelésről (ETTSZ címe: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Egész nap hívható zöld szám: 06- 80-20 11 99.) Feladata: Veszélyes anyagok és veszélyes készítmények országos nyilvántartása,  feldolgozása és rendszerezése. Az ETTSZ a nyilvántartásban szereplő veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó megkeresésre, 24 órás ügyelet formájában telefonon és írásban felvilágosítást (információt) ad az emberi élet és egészségvédelme, valamint a környezetvédelem érdekében.

Bőrre jutáskor
Ha veszélyes termék kerül a bőrrel érintkezésbe, a bőrt langyos  bő vízzel alaposan le kell öblíteni. Maró termékek esetén legalább 10-15 percen át öblítse. Orvoshoz kell mennie, ha kétségei vannak, és/vagy a fájdalom állandósul A mérgező termékekről és a címkéken található szimbólumokról bővebb információért keresse fel az “Olvassa el a címkét ” 

Szembe jutáskor
Ha maró anyag fröccsen a szemébe tiszta, langyos vízzel alaposan ki kell azt öblítenie Ha kontaktlencsét visel, azt azonnal távolítsa el amint az anyag a szemébe jutott. Az anyag akkumulálódhat a lencse mögötti könnyvízben, megakadályozva az anyag kiöblítését. Ne felejtse el a szemhéját is leöblíteni. Keresse fel orvosát, ha kétségei vannak és/vagy a fájdalom állandósul.

Belélegzéskor
Véletlen belégzés esetén az első teendő: lélegzés a szabadban. Biztosítani kell, hogy amíg teljesen ki nem szellőztettek, mások ne lépjenek be a helyiségbe. Keresse fel orvosát, ha kétségei vannak és/vagy a fájdalom állandósul.
 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français