A mosó-és tisztítószerek szabályozása

Európai rendeletek biztosítják, hogy valamennyi piacon levő mosó- és tisztítószer  biztonságos legyen a felhasználók és a környezet számára. Az Európai Unióban a vegyi anyagokra vonatkozó szabályozás fő része a REACH (Vegyi anyagok Regisztrációja, Értékelése és Engedélyezése) rendeletet.

Ezen felül az A.I.S.E és a Cefic tagvállalatai számos önkéntes kezdeményezésben vesznek részt, hogy az otthonokban vagy a munkahelyeken használt termékek minőségét, biztonságát és a környezetvédelmét biztosítsák.

Számos EU jogszabályt alkalmaznak a termékek életciklusa egyes szintjein a tervezéstől, gyártáson, értékesítésen keresztül a megsemmisítésig, vagy újrahasznosításig. Erről a témáról többet megtudhat a csatolt PDF dokumentumban.

A következőkben néhány EU rendelet ismertetését találja:

Life Cycle

EU Veszélyes Készítmény Irányelv (DPD)/ EU Osztályozási, címkézési és csomagolási rendelet (CLP): Ezt az irányelvet alkalmazzák a készítményekhez, azaz a vegyi anyagok “keverékéhez”, mint a például a mosóporok. Az irányelv útmutatást ad minden készítmény osztályba sorolásához az emberi egészségre való hatás, a környezetre való veszély, mint a gyúlékonyság vagy toxicitás, a vizekbe kerülés hatása stb. szerint. A címkézésre és a kemikáliák csomagolására is útmutatást ad. A feliratozást a lakosság részére a termékek címkéin, az intézményi felhasználók részére pedig a biztonsági adatlapon is fel kell tüntetni. EU Veszélyes Anyag Irányelv (DSD):  Ezt az irányelvet alkalmazzák az egyes kémiai anyagokra vagy a készítményekben használt összetevőkre. A címkézési előírásokról bővebb információért keresse fel a Biztonsági információk részt . Ezt a két direktívát fokozatosan felváltja  az Osztályozási, címkézési és csomagolási rendelet (CLP), azzal a céllal, hogy összhangba kerüljön a globálisan harmonizált szabályokkal. A vegyi anyagok osztályozására és címkézése vonatkozó alapelvek hasonlóak maradnak, de a termékeken megjelenő szimbólumok és szövegek megváltoznak. A küszöbön álló változásokról többet tudhat meg ha ide kattint .

Az értékesítésre és felhasználásra vonatkozó korlátozások:  Nem elfogadható kockázati szint esetén a REACH meghatározza, hogy milyen korlátozásokat kell alkalmazni, például egy adott anyag lakosság részére való értékesítésének a tiltása.

Image
EU Mosószer rendelet: Ez a rendelet 2005 óta hatályos, amikor számos korábbi jogszabályt váltott le. Követelményei szerint a mosószerekben használt felületaktív anyagoknak szigorú biológiai lebonthatósági követelményeknek kell megfelelniük. Ez igen fontos a környezet védelme miatt, mivel a mosó- és tisztítószerek a csatornán keresztül a vízkezelő létesítményekbe kerülnek. A rendelet ezen felül számos, a termékekre vonatkozó információ a termékcímkéken és az interneten keresztül történő közlését is előírja, például kis mennyiségben jelenlévő allergének feltüntetését. Ez a rendelet kiterjed a lakossági mosószerekben lévő  foszfátok 2013-től történő korlátozására minden EU tagállamban. A jövőben ezt követni fogja a gépi mosogatószerekre vonatkozó foszfát korlátozás (EU 259/2012 Rendelet).

A következő linkek ismertetik a rendeletet előnyeit az európai lakosági és a foglalkozásszerű felhasználók részére az EU-ban:

- A.I.S.E. website "Detergent Regulation"
- Vásárlói tájékoztató Consumer Leaflet
- Professzionális tájékoztató  Professional Customer Leaflet
 
EU Biocid Termék Irányelv:  ez a rendelet vonatkozik a rovarölőkre és antimikrobiális hatással rendelkező termékekre, pl. a fertőtlenítőszerekre. Az irányelv fő célja, hogy a biocid termékek részére harmonizált piacot biztosítson az EU-ban. Az irányelv minden biocid részletes értékelését követeli meg. Minden fertőtlenítő szert eladás előtt engedélyeztetni kell. 2012-ben a Biocid rendeletet elfogadták. Ez eltörli és helyettesíteni fogja a  98/8 EC irányelvet és 2013. szeptember 1-én fog hatályba lépni. Ez várhatóan az európai országok jobb harmonizációjához vezet.

A BPD-re vonatkozó bővebb információt az A.I.S.E web oldalán a Biocides szekcióban. Rövid útmutató a biocid termékekről

REACH: EU Rendelet a Vegyi anyagok Regisztrációjáról, Értékeléséről és Engedélyezéséről:  A REACH célja a  vegyi anyagok jellemző tulajdonságai azonosításával  az anyagok biztonságának és a környezetre való hatásának javítása. A  REACH, 2007 június 1-jén lépett hatályba, és átfogó rendeletként szabályozza a vegyi anyagok és az azokat felhasználó termékek értékesítését. A mosó- és tisztítószerekben használt összetevők fokozatosan a REACH hatálya alá tartoznak  és ennek megfelelően a velük kapcsolatos veszélyek és kockázatok módszeres  és alapos felülvizsgálatát el kell végezni. További információk elérhetőek az A.I.S.E. és a  Cefic weboldalain.

UN GHS: Globális Harmonizálási Rendszer a Kemikáliák Osztályozására és Címkézésére  Ez az EU CLP rendeletet átfogó rendszer. A rendszer célja, hogy segítse a dolgozók és a felhasználók egészségének valamint a környezetnek a védelmét. Ez az új EU rendelet fokozatosan le fogja váltani a DPD/DSD irányelveket és kiegészíti a REACH rendeletet.Bővebb információért látogasson el   az  A.I.S.E. és/vagy Cefic weboldalra. 

EU Általános Termék Biztonság Irányelv kötelezettségeket és előírásokat tartalmazó keretet biztosít a gyártóknak és a forgalmazóknak, hogy az Európában értékesített lakossági termékek biztonságosak legyenek. A Gyors Riasztó Rendszeren (Rapid Alert System Rapex), keresztül lehetővé válik, hogy a nagyon veszélyes termékeket minden országban azonnal kivonják a forgalomból.Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français