Jogszabály által előírt biztonsági címkézés

A szappanok, mosó- és tisztítószerek biztonsági információinak jelenleg két módja van:

 - Jogszabály által előírt veszélyre utaló címkézésen keresztül

- Az A.I.S.E által a cégek önkéntes felhasználására proaktívan kifejlesztett biztonsági információkon keresztül  Lásd  biztonságos használatra vonatkozó jelképek.

Veszély címkézése: Bizonyos esetekben jogszabály kötelezi a gyártókat, hogy a címkén veszélyre utaló információkat (veszélyszimbólumok és megfelelő kockázatra és biztonságos használatra vonatkozó mondatok) tüntessenek fel. A gyártóknak ahhoz, hogy megtudják milyen veszély szimbólumot és mondatokat kell feltüntetniük a címkén, először a terméküket kell osztályba sorolni. Egy termék osztályba sorolása magában foglalja a felhasznált  összetevők vizsgálatát és a termékben jelen levő azon koncentrációik figyelembevételét, amelyek a Veszélyes Anyag Irányelv és a Veszélyes Készítmény Irányelv alapján   veszélyesnek* tekinthetőek. Ezt a két direktívát fokozatosan felváltja  az Osztályozási, címkézési és csomagolási rendelet (CLP), azzal a céllal, hogy összhangba kerüljön a globálisan harmonizált szabályokkal. A vegyi anyagok osztályozására és címkézése vonatkozó alapelvek hasonlóak maradnak, de a termékeken megjelenő szimbólumok és szövegek megváltoznak. A küszöbön álló változásokról többet tudhat meg ha ide kattint .

A gyártóknak először értékelniük kell a termékben alkalmazott valamennyi összetevő veszélyes jellemzőit. Ezt követően a termék veszélyességének az eldöntésére  a számításos módszert, vagy a toxikológiai vizsgálatokat alkalmazzák.

A vizsgálati módszerek és a számításos módszer részei a Vizsgálati módszerek Rendeletnek (440/2008/EC), a Veszélyes Készítmény Irányelvnek (99/45/EC), és a CLP Rendeletnek (1272/2008/EC) . A nemzeti hatóságok feladata, hogy ellenőrizzék és biztosítsák, hogy a gyártók betartják-e a  veszélyre vonatkozó információk kötelező  feltüntesét a címkéken.

A fent  említett veszély címkézése az eredeti csomagolásban forgalomba hozott termékre vonatkozik.  Vagyis nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a legtöbb terméket fel kell hígítani használat előtt. Mi több az a mód, ahogy a felhasználó kapcsolatba kerülhet az anyagokkal  (az anyagok veszélyes hatásával, már ha van ilyen, kapcsolatos expozíció esélye nagymértékben lecsökken vagy megnő), már nem tartozik a jogszabály hatálya alá. Ez azt jelenti, hogy a termék címkéje  a feltételezett veszély információn alapul és nem tájékoztatja a felhasználót a valós használat közbeni hatásokról. A kockázat és a veszély közötti különbségre vonatkozó bővebb informáciért kattintson ide.

Töltse le  PDF dokumentumot. hogy bővebb információhoz jusson a szimbólumokról, valamint a kockázatra és biztonságos használatra vonatkozó mondatokról 

* A “veszélyes” szó jelentése megegyezik  és hasonló összefüggésben használatos, mint a DPD-ben


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français