Címke változtatások

 

 

Egy új európai jogszabály június 15-én lép életbe, amely számos termék, pl. festékek, ragasztók, oldószerek, mosószerek és takarítási termékek címkéjét érinti.
Ez az oldal olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyekre ahhoz van szükség, hogy a háztartási termékeket továtovábbra is biztonságos módon használhassa.

A mosószer és takarítási termékeket gyártó ipar elkötelezte magát amellett, hogy olyan termékeket forgalmaz, amelyek biztonságosak az emberekre és a környezetre nézve. Fogyasztóként gyakran használja ezeket a termékeket, hogy otthonát és ruháit tisztára varázsolja. Önnek is kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy a termékeket biztonságos módon tárolja és használja. A termékek csomagolásán régóta megtalálható olyan információ, amely felhívja a fogyasztók figyelmét a szükséges biztonsági óvintézkedésekre, ami részben hatósági előírás , részben pedig önkéntes iparági tevékenység eredménye.

Mi változott?

2015 óta új címkék jelentek meg számos háztartási tisztítószeren, valamint más, vegyi anyagot tartalmazó terméken. Ennek ok az, hogy egy új európai rendelet (“CLP”)lépett életbe, amely előírja a háztartási tisztítószer termékek osztályozását (az emberre illetve a környezetre gyakorolt potenciális hatásuk alapján), valamint (osztályozásuk alapján) a címkézésüket. Ezen kívül a címkék megjelenése is változott. A rendelet kötelezően alkalmazandó címkeelemeket (szimbólumok, szöveg, színek) határozott meg, amelyeket a termékgyártók nem adaptálhatnak vagy módosíthatnak. A vállalatok számára kétéves (2015-2017) időszakot határoztak meg a régiről az új rendszerre történő átállásra

Ha többet szeretne megtudni a háztartási tisztítószer termékek címkéjét érintő változásokról, töltse le az A.I.S.E. mellékelt, „Olvassa el a címkét” című tájékoztatóját (amely összehasonlítást tartalmaz a régi szimbólumokkal)

Az új jogszabály konzervatívabb osztályozási szempontokat alkalmaz a szem, a bőr és a környezet biztonsága tekintetében a korábbi rendelethez viszonyítva

Ennek eredményeképpen számos olyan termék, ami korábban nem lett osztályozva vagy felcímkézve, most az „új” osztályozásnak megfelelő címkével valamint figyelmeztető szimbólummal és biztonsági feliratokkal lett ellátva..
Új információk (szimbólumok, design és feliratok) jelennek meg (lásd az alábbi táblázatot).

Ez konkrétan azt jelenti, hogy egy olyan termék, amelynek az összetétele nem változott, más címkével lesz ellátva vagy első alkalommal lesz felcímkézve; ez NEM jelenti azt, hogy a termék fokozottabban (vagy kevésbé) veszélyes. A korábbiakhoz hasonlóan, fontos, hogy a termékeket továbbra is biztonságosan használjuk.

Mi látható az új, mosószer és takarító termék címkéken?

Az alábbi táblázat tartalmazza a termékeken feltüntetésre kerülő CLP-piktogramok és kapcsolódó mondatok nem teljes körű listáját. Minden késztermék felcímkézése a terméket forgalomba hozó vállalatnak a feladata, mivel ez az összetételtől függ. Az alábbi lista tájékoztató jellegű; célja az, hogy segítsen megérteni, milyen potenciális információ jelenhet meg a mosószerek és takarítási termékek címkéjén. Annak a meghatározásában is segít, hogy mely óvintézkedéseket kell megtenni.

Piktogram Hozzá kapcsolódó figyelmeztetés Mely termékeken lesz valószínűleg látható?
(Megjegyzés: tájékoztató jellegű felsorolás)
Melyik figyelmeztető mondattal lesz együtt látható?
(Megjegyzés: a lista nem teljes körű)
Milyen óvintézkedéseket kell tennie? (és milyen mondatok szerepelhetnek a piktogram mellett - óvintézkedésre vonatkozó mondatok) (Megjegyzés: a lista nem teljes körű)
Figyelem

Mosószerek (mosópor/folyékony mosószer)
Folyékony kézi mosogatószerek
Általános tisztítószerek Automata mosógéphez való mosogatószerek (folyékony/por)

“Súlyos szemirritációt okoz.”
és/vagy
“Bőrirritáló hatású.”

A felkiáltójeljel ellátott figyelmeztetés akkor látható, ha a termék irritálhatja a bőrt vagy a szemet, vagy mindkettőt.Ezért a hivatalos, a CLP által előírt információ általában látható lesz a címkén, és azt be kell tartani:

“Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.” “Gyermekektől elzárva tartandó.”
Piktogram Hozzá kapcsolódó figyelmeztetés Mely termékeken lesz valószínűleg látható?
(Megjegyzés: tájékoztató jellegű felsorolás)
Melyik figyelmeztető mondattal lesz együtt látható?
(Megjegyzés: a lista nem teljes körű)
Milyen óvintézkedéseket kell tennie? (és milyen mondatok szerepelhetnek a piktogram mellett - óvintézkedésre vonatkozó mondatok) (Megjegyzés: a lista nem teljes körű)
Veszély

Lúgos lefolyótisztító, savas WC-tisztító, vízkőoldó stb.

“Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.”

Ez a figyelmeztetés akkor lesz látható, ha a termék bőrmaró hatású (és szem).
Ne feledje, azokat a lakosságnak szánt termékeket, amelyek bőrmaró hatásúak, hivatalos gyermekbiztos zárással ellátott csomagolásban kell forgalomba hozni. Ezért a hivatalos, a CLP által előírt információ lehet, hogy látható a címkén, és azt be kell tartani:

“Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.” “Gyermekektől elzárva tartandó.”
“Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.” “HA BŐRRE KERÜL: … ” or “SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: … ”“Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz”
Veszély 

Mosószerek (mosópor/folyékony mosószer) Folyékony kézi mosogatószerek Általános tisztítószerek.

Esetleg néhány automata mosógéphez való mosogatószer (folyékony/por)

“Súlyos szemkárosodást okoz.”

Ez a figyelmeztetés akkor lesz látható, ha a termék károsíthatja a szemet.
Ezért a hivatalos, a CLP által előírt információ lehet, hogy látható a címkén, és azt be kell tartani:

“Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.” “Gyermekektől elzárva tartandó.”
“Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.” “SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: … (+statement)”
“Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.”
Piktogram Hozzá kapcsolódó figyelmeztetés Mely termékeken lesz valószínűleg látható?
(Megjegyzés: tájékoztató jellegű felsorolás)
Melyik figyelmeztető mondattal lesz együtt látható?
(Megjegyzés: a lista nem teljes körű)
Milyen óvintézkedéseket kell tennie? (és milyen mondatok szerepelhetnek a piktogram mellett - óvintézkedésre vonatkozó mondatok) (Megjegyzés: a lista nem teljes körű)
figyelem

Szélvédőmosók Üvegtisztítók Egyes általános tisztítószerek + Kézfertőtlenítők

“Tűzveszélyes folyadék és gőz.”

Ez a figyelmeztetés akkor lesz látható, ha a termék lehet, hogy tűzveszélyes.
Ezért a hivatalos, a CLP által előírt információ lehet, hogy látható a címkén, és azt be kell tartani:

“Gyermekektől elzárva tartandó.”
“Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.”


Aeroszolok:
“Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. ”
“Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.”
“Napfénytől védendő. Nem érheti 50° C hőmérsékletet meghaladó hő. ”
figyelem vagy Veszély

Aeroszolok (pl. légfrissítők, rovarirtók, cipőpaszták, tűzhelytisztítók, stb.)

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.“
“Tűzveszélyes aeroszol.” “Nyomás alatti edény: melegítés hatására felrobbanhat.”

Piktogram Hozzá kapcsolódó figyelmeztetés Mely termékeken lesz valószínűleg látható?
(Megjegyzés: tájékoztató jellegű felsorolás)
Melyik figyelmeztető mondattal lesz együtt látható?
(Megjegyzés: a lista nem teljes körű)
Milyen óvintézkedéseket kell tennie? (és milyen mondatok szerepelhetnek a piktogram mellett - óvintézkedésre vonatkozó mondatok) (Megjegyzés: a lista nem teljes körű)

Alatta nincs figyelmeztetés

VAGY

FIGYELEM

Rovarirtók Légfrissítők Egyes WC-csésze frissítők Egyes mosószerek és folyékony kézi mosogatószerek

“Nagyon mérgező a vízi élővilágra.”
Vagy
“Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.”

Ez a figyelmeztetés akkor lesz látható, ha a termék koncentrált vagy kompaktált. Ne feledje azonban, hogy a figyelmeztető címkék feltüntetése során a szállítással vagy a nagy mennyiséggel kapcsolatos szempontokat is figyelembe veszik*. A mosószerek továbbra is tartalmaznak biológiailag gyorsan lebomló összetevőket, és mindennapi használatuk nem jelent környezeti kockázatot, mivel a termékeket a szennyvízkezelés során eltávolítják, és nem kerülnek közvetlenül a környezetbe.

(*Baleset esetében, amikor szállítás vagy raktárban történő tárolás közben nagy mennyiségű kiömlés történik, és az elmulasztott osztályozás következtében nem kezelik ezt megfelelően, akkor ez az eset helyi, átmeneti veszélyt jelentene a vízhálózatnak).

Ezért a hivatalos, a CLP által előírt információ lehet, hogy látható a címkén, és azt be kell tartani:

“Gyermekektől elzárva tartandó.”
“Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.”.
“A tartalom/edény elhelyezése hulladékként … …”

 


NOTES:

  1. A forgalmazott termékek rendeltetésszerű használata biztonságos.
  2. A szimbólumok és figyelmeztetések azért vannak feltüntetve, hogy felhívják a fogyasztók figyelmét azokra a veszélyekre, amelyeket egyes termékek jelenthetnek. Ha a fogyasztók a címkén látható utasításoknak megfelelően használják a termékeket, nincsenek veszélyben.
  3. A fogyasztóknak különös figyelmet kell szentelniük azon termékek esetén, amelyek gyermekbiztos zárással vannak ellátva.
  4. A CLP-szimbólumok teljes listájáért kattintson ide.
  5. A szimbólumok és figyelmeztetések elsősorban azoknak a dolgozóknak szólnak, akik munkájuk során, szállítás vagy tárolás közben nagy mennyiségben kezelik ezeket a termékeket. Ezért vannak a veszélyes anyagok felsorolva, és a lehetséges veszélyek kiemelve.
  6. Azokat a termékeket, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint pl. enzim(ek), parfüm(ök), tartósítószer(ek) lehet, hogy az alábbi felirattal kell ellátni: “tartalmaz (Allergén anyag neve). Allergiás reakciót válthat ki.”
Minden esetben: Olvassa el a címkét, a mosószereket és takarítási termékeket pedig tartsa gyermekek elől elzárva!

A termék biztonságos használata érdekében a fogyasztóknak mindig EL KELL OLVASNIUK A CÍMKÉT, mert az fontos információkat tartalmaz.
Kérjük, fordítson figyelmet az alábbi, az iparág által a csomagoláson önkéntesen feltüntetett információkra, és különösen:

Gyermekek elől elzárandó. Szembe ne jusson. Amennyiben a termék véletlenül a szembe jutna, mossa ki bő vízzel. Ne nyelje le. Ha a terméket véletlenül lenyelné, sürgősen forduljon orvoshoz. Érzékeny vagy sérült bőr esetén kerülje a termékkel való hosszas érintkezést.

Az A.I.S.E. Biztonságos használattal kapcsolatos ikonjai teljes listájáért kattintson ide.

Tekintse meg a folyékony mosószerkapszulák biztonságos használatának támogatására készült kampány weboldalát is:
www.keepcapsfromkids.eu

További információ

A CLP rendelettel és a piktogramokkal kapcsolatos részletes információk megtekintéséhez:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français